Estand Mexico a Fitur

EXHIBITOR

Fitur

DATE

2022

M30 s’encarrega d l’estand de Carib Mexicà en Fitur 2022 recreant la jungla i el resultat va ser espectacular.